130 let SDH Dubany

Tritón Pardubice byl součástí oslav 130. výročí založení jednotky dobrovolných hasičů v Dubanech.

130 let SDH Dubany